O firmie

Działalność w zakresie obsługi osób prywatnych i firm rozpoczęliśmy ponad 20 lat temu. Posiadamy bogate doświadczenie oraz wiedzę fachową.
Specjalizujemy się o tłumaczeniu korespondencji handlowej między firmami z różnych branż, a w szczególności: tworzywa sztuczne, poligrafia, internet, przemysł motoryzacyjny, budownictwo oraz bankowość i ubezpieczenia. Zapewniamy poufność korespondencji i krótkie terminy realizacji zleceń. Tłumaczymy i przygotowujemy profesjonalny wygląd dokumentów oraz folderów, tak abyście Państwo mogli składać profesjonalne oferty zagranicznym klientom. Tłumaczymy ponadto strony internetowe, wizytówki internetowe oraz reklamy zamieszczane na stronach internetowych. Stałym klientom oferujemy rabaty, skrócenie terminów realizacji zleceń oraz tłumaczenia na termin płatności. Warunki handlowe do uzgodnienia.

Rodzaje wykonywanych tłumaczeń:

Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione pieczęciami tłumacza przysięgłego):
Wszelkiego rodzaju dokumenty (umowy, dyplomy, pisma urzędowe, ekspertyzy, etc.) wymagane do przedstawienia właściwym organom lub osobom trzecim. 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków przetłumaczonego dokumentu, wliczając pojedyncze spacje.*

Tłumaczenie specjalistyczne:

Przykłady: opis techniczny, instrukcja obsługi specjalistycznego urządzenia, praca naukowa, umowa handlowa.

Tłumaczenie zwykłe:

Wszelkie teksty lub dokumenty które mają być wykorzystane na użytek własny (np. w celu zrozumienia tekstu). 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków, wliczając pojedyncze spacje.
Tłumaczenie zwykłe to np. list, notatka, e-mail, oferta handlowa, strona internetowa.